Kim Kardashian apologizes for controversial comment on businesswomen